Menu Sluiten

Metaal Laseren


Metaal laseren

Informatie over metaal laseren.

Metaalbewerking en metaallasertechnieken.

Metaallassen is een proces waarbij lasers worden gebruikt om metaal te snijden. Bij metaallassen wordt het laserlicht door een metalen plaat of buis met een speciale golflengte geleid. Dit materiaal wordt metaaldamp genoemd.

Het is een zeer algemeen metaal dat in diverse industriele processen wordt gebruikt. Het levert echter inherente problemen op bij de laserbewerking. Het kan bijvoorbeeld problemen hebben met de materiaaldikte, de snijkwaliteit en het lasersysteem zelf.

Laser materiaalbewerking heeft twee basismechanismen. Bij het eerste verbreekt de laser chemische bindingen door resonantie energie over te dragen. Het resultaat is smelten, verdampen, of andere transformaties.

Het tweede mechanisme is bekend als akoestische verstrooiing, waarbij elektromagnetische golven worden uitgezonden. Deze processen zijn zeer populair geworden in industriële toepassingen, zoals in de lucht en ruimtevaartindustrie.

Met dit proces is een breed scala van toepassingen mogelijk. De meest gangbare toepassingen zijn lasers voor oppervlaktetechniek en machinale bewerking.

Lasersnijden van metaal met de hoogste precisie.

Er zijn verschillende technieken gebruikt om de fysica van optische opsluiting te bestuderen. Een van deze technieken is het opwekken van discrete modi in hoek opgeloste spectra. Bij een andere techniek wordt gebruik gemaakt van het zijdelingse defectvlak van een metalen lassysteem om een tweede fotonisch kristal te produceren.

Gewoonlijk worden fotonische kristallen vervaardigd met behulp van elektronenbundellithografie, reactief ion etsen en direct laser writing.

Bovendien zijn MC berekeningen nuttig voor het begrijpen van de wisselwerking tussen lasermodi en hun bijdragen aan de laserdrempel. Bovendien maken ze een systematische scan van vele DBR-lagen mogelijk. Interessant is dat deze berekeningen een veel lagere drempel aangeven dan die van een kale MC zonder metaalrooster. Dit is een belangrijke vooruitgang voor MC. Een nieuwe techniek voor laserlassen kan het antwoord zijn op vele toepassingen.

De ontwikkeling van metaalfilms in MC heeft het mogelijk gemaakt hogere emissiesnelheden te verkrijgen dan die van een siliciumsubstraat.

Bovendien kunnen de hoge k modi van HMM´s coherente gesloten terugkoppelingslussen vormen en de energieverliezen verminderen die gepaard gaan met de voortplanting van fotonen in de matrix. Deze bevindingen ondersteunen ook de hypothese dat metaallassen in de aanwezigheid van een metaalfilm kan resulteren in het genereren van een rooster met brede hoekemissie.

Info over metaal laseren

Kennis over Metaal laseren

Metaal Laseren.

Onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore hebben met deze techniek eveneens opmerkelijke resultaten bereikt. Zij hebben aangetoond dat polaritonische toestanden kunnen worden geproduceerd zonder een resonator door gebruik te maken van een metaal-organisch raamwerk.

Bovendien hebben zij ontdekt dat metaal-organische kaders als lasers kunnen fungeren indien zij op de juiste wijze worden gekoeld.

Indien deze ontwikkelingen met succes worden bekroond, zou dit een doorbraak kunnen betekenen voor de toekomst van de laserindustrie.

Hoewel deze lasers met hoge energie kunnen worden gebruikt, zijn zij gevoelig voor de atmosfeer. Bovendien kunnen deeltjes in de atmosfeer of chemische stoffen die door vijanden worden verspreid, de laserstraal verstoren en verzwakken.

 Gelukkig zijn er een aantal verbeteringen aangebracht om deze problemen te verminderen. Voor de toekomst wordt verwacht dat laseren met metaal de volgende hete trend in de lasertechnologie zal worden. En we staan nog maar aan het begin van de reis.

Meer info over metaal laseren nu op blc.be.

Tags

Leveranciers Metaal Laseren | Metaal Laseren Antwerpen | Metaal Laseren |